Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

7

На основу члана 19. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

КАТАЛОГ

уџбеника за трећи разред средње школе – гимназија и средње стручне школе
(општеобразовни предмети)

Уџбеници за наставу на српском језику

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Читанка 3, Српски језик и књижевност и

Граматика 3, Српски језик и књижевност уџбенички комплет за трећи разред гимназије

Љиљана Бајић, Миодраг Павловић и

Зона Мркаљ;

Весна Ломпар и Александра Антић;

650-02-431/2020-03 од 16.03.2021.

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Енглески језик

IMPROVING ENGLISH 3 (уџбеник са аудио компакт диском и радном свеском), енглески језик за трећи разред гимназије и средњих стручних школа, једанаеста година учења

Катарина Ковачевић, Гордана Марковић;

650-02-168/2020-03 од 14.10.2020.

„НОВИ ЛОГОС”

Енглески језик

SOLUTION INTERMEDIATE (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска), за други и трећи разред средње школе (десета и једанаеста година учења)

Tim Falla, Paul A. Davies;

650-02-157/2020-03 од 16.10.2020.

„НОВИ ЛОГОС”

Енглески језик

SOLUTIONS UPPER-INTERMEDIATE (Third Edition) (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска енглески језик за трећи и четврти разред средње школе (једанаеста и дванаеста година учења

Tim Falla, Paul A. Davies, Paul Kelly,

Helen Wendholt, Sylvia Wheeldon;

650-02-218/2020-03 од 02.12.2020.

„АКРОНОЛО”

Енглески језик

REAL LIFE INTERMEDIATE (уџбенички комплет – уџбеник, радна свеска и компакт диск) енглески језик за трећи и четврти разред средњe школe

– аутори уџбеника:

Sarah Cunningham, Peter Moor;

– аутори радне свеске:

Patricia Reilly, Marta Uminska,

Dominika Chandler;

650-02-122/2020-03 од 22.09.2020.

„АКРОНОЛО”

Енглески језик

FOCUS 4 – (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) – енглески језик за 3 и 4 разред гимназије и средњих стручних школа, једанаеста и дванаеста година учења

– аутори уџбеника:

Sue Kay, Vauqhan Jones, Daniel Brayshaw и

Beata Trapnell;

– аутори радне свеске:

Daniel Brayshaw Bartosz Michalowski и

Beata Trapnell;

650-02-117/2020-03 од 14.10.2020.

„OXFORD CENTAR”

Енглески језик

On Screen 3 (уџбенички комплет – уџбеник, радна свеска и електронски додатак) за трећи разред гимназије и средње стручне школе

Virginia Evans, Jenny Dooley;

650-01-442/2020-03 од 23.02.2021.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Енглески језик

Close-up B2 – (уџбенички комплет – уџбеник и

радна свеска) – енглески језик за трећи разред гимназије (једанаеста година учења)

– аутори уџбеника:

Angela Healan и Katrina Gormley;

– аутор радне свеске:

Katrina Gormley;

650-02-435/2020-03 од 05.03.2021.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Енглески језик

Perspectives upper intermediate – (уџбенички комплет) – енглески језик за трећи разред гимназије (једанаеста година учења)

Hugh Dellar, Andrew Walkley, Lewis Lansford, Daniel Barber, Amanda Jeffries;

650-02-468/2020-03 од 12.04.2021.

„THE ENGLISH BOOK”

Енглески језик

Gatеway B1+ (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска), енглески језик за 3. и 4. разред гимназије и средње стручне школе (једанаеста и дванаеста година учења)

– аутор уџбеника:

David Spencer;

– аутори радне свеске:

Annie Cornford, Frances Watkins;

650-02-438/2020-03 од 12.02.2021.

„THE ENGLISH BOOK”

Енглески језик

Headway Upper Intermediate, 5th edition

(уџбенички комплет – уџбеник и

радна свеска), енглески језик за 3. и 4. разред гимназије и средње стручне школе

– аутори уџбеника:

Liz & John Soars, Paul Hancock;

– аутори радне свеске:

Liz & John Soars, Jo McCaul;

650-02-437/2020-03 од 02.03.2021.

„KLETT”

Немачки језик

DIREKT 3 – (уџбеник са радном свеском немачки језик за трећи разред гимназије (седма година учења)

Ђорђо Мота, Весна Николовски,

Беата Ћвиковска и Олга Вомачкова

650-02-177/2020-03 од 11.11.2020.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Немачки језик

Schritte international NEU 5 (уџбенички комплет – уџбеник са радном свеском и компакт диском) – немачки језик за 3. разред гимназије и средње стручне школе (седма година учења)

Silke Hilpert, Marion Kerner,

Jutta Orth – Chambah, Angela Pude,

Anne Robert, Anja Schumann, Franz Specht,

Dorte Weers, Barbara Gottstein Schramm,

Valeska Hagner, Susanne Kalender,

Isabel Kramer Kienle, Daniela Niebich,

Monika Reimann

650-02-417/2020-03 од 11.01.2021.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Немачки језик

Ideen 3 (уџбенички комплет – уџбеник, раднa свескa и компакт диск) – немачки језик за трећи и четврти разред гимназије и средње школе

Wilfried Krenn и Herbert Puchta

650-02-428/2020-03 од 03.02.2021.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Шпански језик

Diverso 3 (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) – шпански језик за трећи и четврти разред гимназије и средње школе (седма и осма година учења)

Encina Alonso, Jaime Corpas,

Carina Gambluch

650-02-198/2020-03 од 09.11.2020.

„KLETT”

Француски језик

VERSION ORIGINALE VERT (уџбенички комплет – уџбеник са раднoм свескoм) – француски језик за 3 разред гимназије (седма година учења)

Monique Denyer, Christian Ollivier,

Emilie Perrichon;

650-02-158/2020-03 од 22.10.2020.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Италијански језик

Nuovissimo Progetto Italiano 2 (уџбенички комплет – уџбеник са радном свеском и компакт диском) – италијански језик за трећи и четврти разред гимназије и средње школе (трећа и четврта година учења;седма и осма година учења)

– аутор уџбеника:

T. Marin;

– аутори радне свеске:

L. Ruggieri, S.Magnelli, T.Marin;

650-02-00013/2021-03 од 06.04.2021.

ГЕОГРАФИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Географија 3 уџбеник за трећи разред гимназије

Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић;

650-02-423/2020-03 од 05.04.2021.

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологија за други разред медицинске школе, за образовне профиле: медицинска сестра – техничар, фармацеутски техничар, козметички техничар, стоматолошка сестра-техничар (изборни предмет у 3. или 4. разреду) и лабораторијски техничар (изборни предмет у 3. или 4. разреду)

Снежана Трифуновић;

650-02-365/2020-03 од 02.02.2021.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологија за средње стручне школе

(I разред oбразовни профили: економски техничар, правно-пословни техничар, грађевински техничар, архитектонски техничар, техничар за хемијску и фармацеутску технологију, туристичко-хотелијерски техничар, администратор рачунарских мрежа, техничар дизајна одеће; II разред: техничар за обликовањеграфичких производа, електротехничар обновљивих извора енергије;

II или III разред (изборни предмет): техничар ваздушног саобраћаја, техничар за безбедност информационих комуникационих система у ваздушном саобраћају,

техничар за компјутерско управљање машина, оператер у прехрамбеној индустрији, цвећар-вртлар, индустријски механичар)

Надежда Недељковић, Јелена Ђорђевић,

Гордана Цвијић, Александра Кораћ,

Драгана Цветковић и Снежана Трифуновић;

650-02-443/2020-03 од 17.02.2021.

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Екологија и заштита животне средине за средње стручне школе (образовни профил: I разред – оператер у прехрамбеној индустрији, оператер основних грађевинских радова, прехрамбени техничар, сервисер термичкиох и расхладних уређаја, монтер телекомуникационих мрежа, електромонтер мрежа и постројења, механичар текстилних машина, руковалац грађевинском механизацијом, фризер, посластичар;

II разред – индустријски кројач, модни кројач, ливачки калупар, индустријски механичар; III разред – трговац, цвећар–вртлар, пекар, месар, прерађивач млека, руковалац–механичар)

Снежана Трифуновић

650-02-356/2020-03 од 02.02.2021. године

ФИЗИКА

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика за 3. разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера

Милан Распоповић, Бранислав Цветковић, Зоран Распоповић;

650-02-367/2020-03 од 13.01.2021.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика за 3. разред гимназије природно-математичког смера

Милан Распоповић,

Бранислав Цветковић;

650-02-368/2020-03 од 11.01.2021.

„KLETT”

Физика 3 уџбеник за трећи разред гимназије општег типа и природно математичког смера

Драгољуб Белић, Марина Радојевић;

650-02-409/2020-03 од 25.01.2021.

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Рачунарство и информатика 3 за трећи разред гимназије

Филип Марић, Светлана Мандић;

650-02-430/2020-03 од 05.03.2021.

ФИЛОЗОФИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Филозофија за трећи разред гимназије

Сузана Спасић, Веселка Сантини, Светислав Николић;

650-02-135/2020-03 од 05.10.2020.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„НОВИ ЛОГОС”

Музичка култура 3 за трећи разред гимназије друштвено-језичког смера

Александра Паладин

650-02-003/2021-03 од 06.04.2021.

Број 650-02-47/2021-03

У Београду, 12. априла 2021. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.