Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

8

На основу члана 19. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

КАТАЛОГ

уџбеника за четврти разред средње школе – гимназија и средње стручне школе
(општеобразовни предмети)

Уџбеници за наставу на српском језику

СТРАНИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„АКРОНОЛО”

Енглески језик

REAL LIFE INTERMEDIATE (уџбенички комплет-уџбеник, радна свеска и компакт диск) енглески језик за трећи и четврти разред средњe школe

– аутори уџбеника:

Sarah Cunningham, Peter Moor;

– аутори радне свеске:

Patricia Reilly, Marta Uminska,

Dominika Chandler;

650-02-122/2020-03 од 22.09.2020.

„АКРОНОЛО”

Енглески језик

REAL LIFE UPPER INTERMEDIATE (уџбенички комплет – уџбеник, радна свеска и компакт диск) енглески језик за четврти разред средњe школe, дванаеста година учења

– аутори уџбеника:

Sarah Cunningham, Jonathan Bygrave;

– аутори радне свеске:

Patricia Reilly, Marta Uminska,

Dominika Chandler;

650-02-121/2020-03 од 14.10.2020.

„АКРОНОЛО”

Енглески језик

FOCUS 4 – (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) – енглески језик за 3 и 4 разред гимназије и средњих стручних школа, једанаеста и дванаеста година учења

– аутори уџбеника:

Sue Kay, Vauqhan Jones,

Daniel Brayshaw и Beata Trapnell;

– аутори радне свеске:

Daniel Brayshaw Bartosz Michalowski и

Beata Trapnell;

650-02-117/2020-03 од 14.10.2020.

„АКРОНОЛО”

Енглески језик

FOCUS 5 – (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) – енглески језик за 4 разред гимназије и средњих стручних школа, дванаеста година учења

– аутори уџбеника:

Sue Kay, Vauqhan Jones, Monica Berlis,

Heather Jones, Daniel Brayshaw, Dean Russell;

– аутори радне свеске:

Daniel Brayshaw, Tomasz Siuta,

Beata Trapnell и Dean Russell;

650-02-119/2020-03 од 14.10.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Енглески језик

IMPROVING ENGLISH 4 (уџбеник са аудио компакт диском и радном свеском), енглески језик за четврти разред гимназије и средњих стручних школа

Гордана Марковић, Катарина Ковачевић;

650-02-178/2020-03 од 16.10.2020.

„НОВИ ЛОГОС”

Енглески језик

SOLUTIONS UPPER-INTERMEDIATE (Third Edition) (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска ) енглески језик за трећи и четврти разред средње школе (једанаеста и дванаеста година учења )

Tim Falla, Paul A. Davies, Paul Kelly,

Helen Wendholt, Sylvia Wheeldon;

650-02-218/2020-03 од 02.12.2020.

„НОВИ ЛОГОС”

Енглески језик

SOLUTION ADVANCED (Third Edition) (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) енглески језик за четврти разред гимназије, (дванаеста година учења )

Tim Falla, Paul A. Davies, Jane Hudson;

650-02-317/2020-03 од 21.12.2020.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Енглески језик

Close-up C1 – (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) - енглески језик за четврти разред гимназије (дванаеста година учења)

– аутори уџбеника:

Angela Healan и Katrina Gormley;

– аутори радне свеске:

Medeleine Williamson, Phillip McElmuray;

650-02-429/2020-03 од 11.02.2021.

„THE ENGLISH BOOK”

Енглески језик

Gatеway B1+ (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска), енглески језик за 3. и 4. разред гимназије и средње стручне школе (једанаеста и дванаеста година учења)

– аутор уџбеника:

David Spencer;

– аутори радне свеске:

Annie Cornford и Frances Watkins;

650-02-438/2020-03 од 12.02.2021.

„THE ENGLISH BOOK”

Енглески језик

Gatеway B2 (уџбенички комплет – уџбеник и

радна свеска), енглески језик за 4. разред гимназије

– аутор уџбеника:

David Spencer;

– аутори радне свеске:

Frances Treloar, Gill Holley

650-02-439/2020-03 од 12.02.2021.

„THE ENGLISH BOOK”

Енглески језик

Headway Upper Intermediate, 5th edition (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска), енглески језик за 3. и 4. разред гимназије и средње стручне школе

– аутори уџбеника:

Liz & John Soars, Paul Hancock;

– аутори радне свеске:

Liz & John Soars, Jo McCaul;

650-02-437/2020-03 од 02.03.2021.

„THE ENGLISH BOOK”

Енглески језик

Headway Advanced Intermediate, 5th edition (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска), енглески језик за четврти разред гимназије

Liz & John Soars, Paul Hancock;

650-02-440/2020-03 од 02.03.2021.

„KLETT”

Немачки језик

DIREKT 4 – (уџбеник са радном свеском) немачки језик за четврти разред гимназије (осма година учења)

Ђорђо Мота, Весна Николовски,

Габријела Монтали, Данијела Мандели и

Нађа Чернохаус Линзи

650-02-348/2020-03 од 21.12.2020.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Немачки језик

Schritte international NEU 6 (уџбенички комплет – уџбеник са радном свеском и компакт диском) – немачки језик за четврти разред гимназије и средње стручне школе (осма година учења)

Silke Hilpert, Marion Kerner, Angela Pude,

Anne Robert, Anja Schumann, Franz Specht,

Dorte Weers, Barbara Gottstein Schramm,

Valeska Hagner, Susanne Kalender,

Isabel Kramer-Kienle;

650-02-418/2020-03 од 13.01.2021.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Немачки језик

Ideen 3 ( уџбенички комплет – уџбеник, раднa свескa и компакт диск) – немачки језик за трећи и четврти разред гимназије и средње школе

Wilfried Krenn и Herbert Puchta;

650-02-428/2020-03 од 03.02.2021.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Шпански језик

Diverso 3 (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) – шпански језик за трећи и четврти разред гимназије и средње школе (седма и осма година учења)

Encina Alonso, Jaime Corpas,

Carina Gambluch;

650-02-198/2020-03 од 09.11.2020.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Италијански језик

Nuovissimo Progetto Italiano 2 (уџбенички комплет – уџбеник са радном свеском и компакт диском) – италијански језик за трећи и четврти разред гимназије и средње школе (трећа и четврта година учења;седма и осма година учења)

– аутор уџбеника:

T. Marin;

– аутори радне свеске:

L. Ruggieri, S.Magnelli, T.Marin;

650-02-00013/2021-03 од 06.04.2021.

БИОЛОГИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологија за други разред медицинске школе, за образовне профиле: медицинска сестра-техничар, фармацеутски техничар, козметички техничар, стоматолошка сестра-техничар (изборни предмет у 3. или 4. разреду) и лабораторијски техничар (изборни предмет у 3. или 4. разреду)

Снежана Трифуновић

650-02-365/2020-03 од 02.02.2021.

ФИЗИКА

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика 4 за четврти разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера

Милан Распоповић, Бранислав Цветковић

650-02-415/2020-03 од 18.01.2021.

„KLETT”

Физика 4 за четврти разред гимназије
природно-математичког смера

Јовица Милисављевић, Милан Прокић

650-02-0030/2021-03 од 12.04.2021.

ФИЛОЗОФИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР”

Филозофија за четврти разред гимназије и средњих стручних школа

Дејан Пејовић

650-02-214/2020-03 од 11.11.2020.

„KLETT”

Филозофија 4 за четврти разред средње школе

Милош Јеремић

650-02-410/2020-03 од 10.02.2021.

СОЦИОЛОГИЈА

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

„KLETT”

Социологија за четврти разред средње школе

Владимир Вулетић

650-02-411/2020-03 од 15.03.2021.

Број 650-02-48/2021-03

У Београду, 12. априла 2021. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.